מבחן בלשון ב-21.2.18

המבחן על כל החומר הנלמד

21.2.18 מבחן, נושאים למבחן: מערכת הצורות בפועל ובשם בכל הגזרות: נפ"א, נפי"ו, חפ"נ, חפי"צ, נעו"י, ע"ע, נל"א, נלי"ה, נטיית מילות היחס, שם המספר ואותיות השימוש וכל"